Facebook

Sözlük

writing

noun

Türkçe'si yazma
Tür noun
Örnek Cümle
The invention of writing is an important event in the history of civilization.
Yazının icadı uygarlık tarihinde önemli bir olaydır.