Facebook

Sözlük

writing

noun

Türkçe'siyazma
Türnoun
Örnek Cümle
Shakespeare had been writing for a number of years before he became really well known.
Gerçekten üne kavuşmadan önce Shakespeare birkaç yıldır yazı yazmaktaydı.