Facebook

Sözlük

written

adjective

Türkçe'si yazılı,yazılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Poetry, which is as universal as language, has for centuries been written and read by all kinds of people everywhere.
Dil kadar evrensel olan şiir, yüzyıllardır her yerde, her türlü insan tarafından yazılmış ve okunmuştur.