Facebook

Sözlük

written

adjective

Türkçe'si yazılı,yazılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
You needn't have written to him because he is coming here tomorrow.
Ona yazmanıza gerek yoktu, çünkü yarın buraya geliyor.