Facebook

Sözlük

wrong

adjective

Türkçe'si yanlış, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Even though developed countries have a very low rate of population growth, it would be wrong to say that they will not be affected by the rapid increase of population in underdeveloped countries.
Gelişmiş ülkeler çok düşük nüfus artış hızına sahip olsalar bile, bunların az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek çok yanlış olur.

adverb

Türkçe'si yanlış
Tür adverb
Örnek Cümle
Everything is wrong with your car.
Arabanızda her şey ters gitmiş (bozuk)

noun

Türkçe'si hata, kusur
Tür noun
Örnek Cümle
Even though developed countries have a very low rate of population growth, it would be wrong to say that they will not be affected by the rapid increase of population in underdeveloped countries.
Gelişmiş ülkeler çok düşük nüfus artış hızına sahip olsalar bile, bunların az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek çok yanlış olur.

Alternatif öneriler:

go wrongin the wrong