Facebook

Sözlük

wrong

adjective

Türkçe'si yanlış, hatalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Even though developed countries have a very low rate of population growth, it would be wrong to say that they will not be affected by the rapid increase of population in underdeveloped countries.
Gelişmiş ülkeler çok düşük nüfus artış hızına sahip olsalar bile, bunların az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek çok yanlış olur.

adverb

Türkçe'si yanlış
Tür adverb
Örnek Cümle
Most Turkish people think that through some unfavourable propaganda abroad, Turkey has a wrong image in the West, and that, owing to this, Americans and Europeans have a completely wrong idea about the country of its people.
Birçok Türk insanı, dış ülkelerde olumsuz propaganda nedeniyle, Türkiye'nin Batı'da yanlış bir görüntüsü olduğunu ve bu yüzden Amerika ve Avrupalıların ülkesi ve insanları hakkında tümüyle yanlış görüşleri olduğunu düşünür.

noun

Türkçe'si hata, kusur
Tür noun
Örnek Cümle
Everything is wrong with your car.
Arabanızda her şey ters gitmiş (bozuk)

Alternatif öneriler:

go wrongin the wrong