Facebook

Sözlük

year

noun

Türkçe'si yıl, sene
Tür noun
Örnek Cümle
The sales campaign was so successful that the profits for the year nearly doubled.
Satış kampanyası o kadar başarılıydı ki yıllık kâr neredeyse iki katına çıktı.