Facebook

Sözlük

yet

adverb

Türkçe'si henüz
Tür adverb
Örnek Cümle
The firm has not yet discovered the existence of petrol in this area.
Firma, henüz bu bölgede petrol olduğunu keşfetmiş değildir.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
Alan and Pete are not twins, yet they look amazingly like each other.
Alan ve Pete ikiz değiller ama birbirlerine şaşılacak derecede benziyorlar.