Facebook

Sözlük

yet

adverb

Türkçe'si henüz
Tür adverb
Örnek Cümle
The firm has not yet discovered the existence of petrol in this area.
Firma, henüz bu bölgede petrol olduğunu keşfetmiş değildir.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
Earthquakes occur in all parts of the world, yet they are more common in regions where there are volcanoes.
Depremler dünyanın tüm kısımlarında olur ama yanardağların olduğu bölgelerde daha yaygındır.