Facebook

Sözlük

yet

adverb

Türkçe'si henüz
Tür adverb
Örnek Cümle
Earthquakes occur in all parts of the world, yet they are more common in regions where there are volcanoes.
Depremler dünyanın tüm kısımlarında olur ama yanardağların olduğu bölgelerde daha yaygındır.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
We have frequently been astonished to meet people, especially in Africa and the East, who are illiterate, and yet who recite from memory a poem of hundreds of verses.
Özellikle Afrika’da ve Doğu’da, okuma yazması olmayan, ancak yüzlerce dizeli bir şiiri ezberden okuyan insanlarla karşılaşmak, çoğu kez bizi şaşırtmıştır.