Facebook

Sözlük

yours

pronoun

Türkçe'si seninki,sizin ki
Tür pronoun
Örnek Cümle
Any friend of yours is also a friend of mine.
Sizin herhangi bir arkadaşınız benim de arkadaşımdır.

Alternatif öneriler:

at your serviceyour