Facebook

Sözlük

yourself

pronoun

Türkçe'sikendi
Türpronoun
Örnek Cümle
Feeling good about yourself and your accomplishments is beneficial in a number of areas in your life.
Kendin ve başarıların hakkında iyi hissetmek hayatında bir çok alanda faydalıdır.

Alternatif öneriler:

pace yourselfyourselves