Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si -den hariç
Tür preposition
Örnek Cümle
Things would be better if people took an interest in local politics, but unfortunately few do.
İnsanlar yerel siyasetle ilgi duysa her şey daha iyi olur, ancak ne yazık ki çok az kişi bunu yapıyor.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
China's oil consumption per person is still only one-fifteenth of that in America, but it is inevitable that China's energy demands will grow in step with its income.
Çin'in kişi başına petrol tüketimi halen Amerika'dakinin on beşte biridir fakat Çin'in enerji talebin geliriyle orantılı olarak artması kaçınılmazdır.