Facebook

Sözlük

but

preposition

Türkçe'si -den hariç
Tür preposition
Örnek Cümle
Rainforests once covered 14% of the earth's land surface, but now they cover a mere 6%.
Yağmur ormanları bir zamanlar dünya yüzeyinin %14 ünü kaplıyordu, ama şuan sadece %6 sını kaplıyor.

connector

Türkçe'si fakat, ama, ancak
Tür connector
Örnek Cümle
The Romans adopted from the Greeks not only epicand lyric poetry, but also rhetoric, philosophy, andthe writing of history.
Romalılar, Yunanlılardan sadece destanı ve lirik şiiri değil, aynı zamanda söylevi, felsefeyi ve tarih yazımını almışlardır.