Facebook

Sözlük

but for

conjunction

Türkçe'si olmasa, olmasaydı
Tür conjunction
Örnek Cümle
Yoga is not only good for your physical health but for emotional, mental and spiritual health as well.
Yoga sadece fiziksel sağlığınız için değil aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığınız için de iyidir.