Facebook

Sözlük

come under

phrasal verb

Türkçe'si altına girmek,yaşamak,geçirmek
Tür phrasal verb