Facebook

Sözlük

come up with

phrasal verb

Türkçe'si çözüm yolu bulmak,önermek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.