Facebook

Sözlük

ability

noun

Türkçe'si yetenek,kabiliyet
Tür noun
Kategori Rh 5 Bin
Örnek Cümle
Regular physical activity has the ability to reduce the risk of several major chronic diseases, as well as promote quality of life and a sense of well being.
Düzenli fiziksel hareket hem birçok önemli kronik hastalık riskini azaltmada hem de yaşam kalitesini ve mutluluğu arttırmada beceriye sahiptir.