Facebook

Sözlük

able to

modal

Türkçe'si yapabilmek
Tür modal
Örnek Cümle
Some organisms are able to look for suitable environment.
Bazı organizmalar uygun çevre arayabilirler.