Facebook

Sözlük

able

adjective

Türkçe'si yapabilir, yetenekli
Tür adjective
Örnek Cümle
The credit rating company gives a score on how able you are to pay back a debt or a loan.
Kredi derecelendirme şirketi, bir borcu veya krediyi geri ödemede ne denli becerikli olduğunuza puan verir.