Facebook

Sözlük

absolute

adjective

Türkçe'si tam,kesin
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the important consequences of the theoryof relativity is that time is no longer regarded asan absolute quantity.
Görecelik kuramının önemli sonuçlarından biri, zamanın artık mutlak bir nicelik olarak görülmemesidir.