Facebook

Sözlük

absolute

adjective

Türkçe'si tam,kesin
Tür adjective
Örnek Cümle
Pressure is in direct proportion to absolute temperature, since the higher the temperature, the more rapid the motion of the molecules, and consequently the greater the pressure exerted on the walls of the container.
Basınç mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır çünkü yükseldikçe moleküllerin hareketi daha çok hızlanır ve sonuçta kabın duvarlarına daha çok basınç yapar.