Facebook

Sözlük

absorb

verb

Türkçe'si emmek,soğurmak
Tür verb
Örnek Cümle
So everyone is at risk from a smoky atmosphere, even babies A group of doctors at the North California School of Medicine, in the USA, has shown that babies absorb significant amounts of nicotine from tobacco smoke.
Amerika'da Kuzey Kaliforniya Tıp Fakülte­sinde bir grup doktor, bebeklerin sigara dumanından önemli ölçüde nikotin aldıkla­rını belirlemişlerdir.