Facebook

Sözlük

abuse

verb

Türkçe'si istismar etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Many social psychologists have turned their attention to promoting health practices such as avoiding the abuse of alcohol, tobacco and other substances.
Birçok sosyal psikolog ilgisini aşırı alkol, tütün ve diğer maddelerden kaçınma gibi sağlık uygulamalarını ilerletmeye yöneltti.

noun

Türkçe'si suiistimal, kötüye kullanma
Tür noun
Örnek Cümle
One of the common physical effects of marijuana abuse is increased heart rate.
Marihuana bağımlılığının en yaygın fiziksel etkilerinden biri yüksek kalp hızıdır.