Facebook

Sözlük

abuse

verb

Türkçe'si istismar etmek
Tür verb
Örnek Cümle
One of the common physical effects of marijuana abuse is increased heart rate.
Marihuana bağımlılığının en yaygın fiziksel etkilerinden biri yüksek kalp hızıdır.

noun

Türkçe'si suiistimal, kötüye kullanma
Tür noun
Örnek Cümle
One of the common physical effects of marijuana abuse is increased heart rate.
Marihuana bağımlılığının en yaygın fiziksel etkilerinden biri yüksek kalp hızıdır.