Facebook

Sözlük

access

verb

Türkçe'si erişmek, ulaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
Inequalities of income lead to inequalities in access to health care.
Gelir eşitsizlikleri sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklere sebep olur.

noun

Türkçe'si erişim,ulaşım
Tür noun
Örnek Cümle
The US Department of Commerce has commissioned a group of experts to examine whether policies on limiting access to sensitive technological information should be reviewed.
ABD Ticaret Bakanlığı, hassas teknolojik bilgilere ulaşımı sınırlandırmaya ilişkin politikaların gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini incelemek üzere bir grup uzmanı görevlendirmiştir.