Facebook

Sözlük

access

verb

Türkçe'si erişmek, ulaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
In the past, children had access to knowledge only atschool, but today, with the coming of informationtechnology, this is no longer true.
Geçmişte, çocuklar bilgiye sadece okulda ulaşırlardı fakat bugün bilgi teknolojisinin gelmesiyle bu artık doğru değil.

noun

Türkçe'si erişim,ulaşım
Tür noun
Örnek Cümle
The guest speaker pointed out that by 1880 European powers had access to most of the markets in Asia's coastal regions.
Konuk konuşmacı, Avrupalı güçlerin, 1880'e kadar Asya'nın kıyı bölgelerindeki Pazarların çoğuna giriş hakkını elde etmiş olduğunu belirtti.