Facebook

Sözlük

access

verb

Türkçe'si erişmek, ulaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
In the past, children had access to knowledge only atschool, but today, with the coming of informationtechnology, this is no longer true.
Geçmişte, çocuklar bilgiye sadece okulda ulaşırlardı fakat bugün bilgi teknolojisinin gelmesiyle bu artık doğru değil.

noun

Türkçe'si erişim,ulaşım
Tür noun
Örnek Cümle
The US Department of Commerce has commissioned a group of experts to examine whether policies on limiting access to sensitive technological information should be reviewed.
ABD Ticaret Bakanlığı, hassas teknolojik bilgilere ulaşımı sınırlandırmaya ilişkin politikaların gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini incelemek üzere bir grup uzmanı görevlendirmiştir.