Facebook

Sözlük

accurate

adjective

Türkçe'si doğru, isabetli, eksiksiz
Tür adjective
Örnek Cümle
The vast majority of scientists have acceptedthe theory of relativity as an accurate descriptionof nature.
Bilim adamlarının büyük çoğunluğu görecelik kuramını, doğanın doğru bir tarifi olarak kabul etmektedir.