Facebook

Sözlük

achieve

verb

Türkçe'si başarmak,ulaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
In this short story, the writer describes the feelings of a man who wanted to travel trough every country in the world and read every book, but who could not achieve this impossible ambition.
Bu kısa öyküde, yazar, dünyada her ülkeye seyahat etmek ve her kitabı okumak isteyen, ancak bu imkansız ihtirası gerçekleştiremeyen bir kişinin duygularını anlatmaktadır.