Facebook

Sözlük

action

noun

Türkçe'si eylem,hareket
Tür noun
Örnek Cümle
Employee motivation is the inner desire to take action that usually stems from some form of self-interest.
Çalışan motivasyonu, çoğunlukla kişisel çıkardan kaynaklanan içsel arzuyu harekete geçirmek içindir.

Alternatif öneriler:

spring into actiontake action