Facebook

Sözlük

actual

adjective

Türkçe'si gerçek,asıl
Tür adjective
Örnek Cümle
Shakespeare’s purpose in his plays was not to imitate actual human speech but to give accurate and powerful expression to human thought and emotion.
Shakespeare’in oyunlarında amacı, gerçek insan konuşmasını taklit etmek değil, insan düşünce ve duygusunu doğru ve güçlü ifade etmekti.