Facebook

Sözlük

adapt

verb

Türkçe'si uyum sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
She had to make changes in her work life to adapt to a new working environment.
Yeni bir iş ortamına uyum sağlamak için iş hayatında değişiklikler yapmak zorundaydı.