Facebook

Sözlük

addition

noun

Türkçe'si ekleme
Tür noun
Örnek Cümle
In addition to traffic fatalities, alcohol use hasbeen implicated in many other deaths among young people, including drownings, falls, suicides, and homicides.
Alkol kullanımı, gençler arasında, trafik ölümlerine ek olarak, boğulmalar, düşmeler, intiharlar ve cinayetler dahil diğer birçok ölümün nedeni olmuştur

Alternatif öneriler:

in additionin addition to