Facebook

Sözlük

address

verb

Türkçe'si hitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
Tür verb
Örnek Cümle
The address of every hotel in Ankara is in this book.
Ankara'daki her otelin adresi bu kitabın içindedir.

noun

Türkçe'si adres; konuşma
Tür noun
Örnek Cümle
Ahmet wouldn't know my address unless someone gave it to him.
Birisi ona vermemiş olsa Ahmet benim adresimi bilemezdi.

Alternatif öneriler:

addadd to