Facebook

Sözlük

adequately

adverb

Türkçe'si yeteri derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
If the birth rate is not adequately controlled, especially in the poorer countries, the resources ofthe world will soon be used up.
Doğum oranı, özellikle yoksul ülkelerde, yeterince denetim altına alınmazsa dünya kaynakları kısa sürede tükenecektir.