Facebook

Sözlük

advanced

adjective

Türkçe'si ileri,gelişmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
The European Molecular Biology Council, which represents the member states of the European Union, will co-ordinate advanced research into genetics.
Avrupa Birliği'ne üye devletleri temsil eden Avrupa Moleküler Biyoloji Konseyi, genetik alanındaki ileri araştırmaların eş güdümünü sağlayacak.

Alternatif öneriler:

advancein advance