Facebook

Sözlük

advantage

noun

Türkçe'si avantaj
Tür noun
Örnek Cümle
The advantage of unemployment insurance is to help the workers who are unemployed meet their financial obligations.
İşsizlik sigortasının avantaji siz işçilerin mali yükümlülüklerini karşılamalarına yardımcı olmaktır.