Facebook

Sözlük

affection

noun

Türkçe'si sevgi,şefkat
Tür noun
Örnek Cümle
In our next session, we’ll deal with the problems of children who don’t receive sufficient affection from their parents.
Gelecek oturumumuzda, ebeveynlerinden yeterli sevgi görmeyen çocukların sorunları üzerinde duracağız.