Facebook

Sözlük

after

preposition

Türkçe'si -den sonra
Tür preposition
Örnek Cümle
In general, the force opposing motion is slightly greater before one surface starts moving over another surface than after movement has started.
Bu biraz büyük güce durağan sürtünme denir.

conjunction

Türkçe'si -den sonra
Tür conjunction
Örnek Cümle
Although the British gained control of the Alabama region in 1763 with the Treaty of Paris, they had to cede almost all of the region to the US and Spain after the American Revolution.
İngilizler 1763’te Paris Antlaşması’yla Alabama bölgesinin kontrolünü ele geçirmelerine rağmen, Amerikan Devrimi’nden sonra bölgenin hemen hemen tümünü Birleşik Devletler’e ve İspanya’ya bırakmak zorunda kaldılar.