Facebook

Sözlük

after

preposition

Türkçe'si -den sonra
Tür preposition
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn atan astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları, insanların doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca şaşırtıcı bir hızda öğrendiklerini biliyorlar.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector
Örnek Cümle
Unfortunately, I only realised that I’d left the key inside after I’d pulled the door.
Ne yazık ki anahtarı içeride unuttuğumu ancak kapıyı çektikten sonra fark ettim.