Facebook

Sözlük

against

preposition

Türkçe'si -e karşı
Tür preposition
Örnek Cümle
At the start of World War I, Romania proclaimed its neutrality, but later joined the war against Germany and her allies.
I. Dünya Savaşı’nın başında Romanya tarafsızlığını ilân etti; ancak, daha sonra Almanya ve müttefiklerine karşı savaşa katıldı.