Facebook

Sözlük

against

preposition

Türkçe'si -e karşı
Tür preposition
Örnek Cümle
The last issue of the journal contains all the arguments one could think of against globalization.
Derginin son sayısı, küreselleşmeye karşı düşünülebilecek tüm görüşleri içermektedir