Facebook

Sözlük

age

verb

Türkçe'si yaşlanmak, yıllanmak
Tür verb
Örnek Cümle
To prevent traffic accidents, one of the precautions suggested in many countries is to increase the minimum age of driving to 21.
Trafik kazalarını önlemek için pek çok ülkede önerilen önlemlerden biri, araba kullanma yaşının en az 21’e yükseltilmesidir.

noun

Türkçe'si yaş; çağ, devir
Tür noun
Örnek Cümle
At what age do you think children need most attention from their mothers?
Sizce hangi yaşta çocuklar annelerinin en fazla ilgilerine ihtiyaç duyarlar?