Facebook

Sözlük

age

verb

Türkçe'si yaşlanmak, yıllanmak
Tür verb
Örnek Cümle
Until recently, there was no reliable method to measure the age of dinosaurs, and thus, to figure out the conditions in which they grew.
Son zamanlara kadar, dinozorların yaşını ölçmek ve böylece büyüdükleri koşulları anlamak için güvenilir bir yöntem yoktu.

noun

Türkçe'si yaş; çağ, devir
Tür noun
Örnek Cümle
This is the age of globalization where the people are adapting many of the activities and practices of other countries.
Bu, insanların diğer ülkelerin birçok etkinlik ve uygulamalarına uyum sağladıkları küreselleşme çağıdır.