Facebook

Sözlük

age

verb

Türkçe'si yaşlanmak, yıllanmak
Tür verb
Örnek Cümle
Flatulence, formed as a part of indigestion is a common problem found among people of all age groups.
Hazımsızlığın bir parçası olarak oluşan mide gazı, tüm yaş gruplarındaki insanlar arasında bulunan yaygın bir sorundur.

noun

Türkçe'si yaş; çağ, devir
Tür noun
Örnek Cümle
This is the age of globalization where the people are adapting many of the activities and practices of other countries.
Bu, insanların diğer ülkelerin birçok etkinlik ve uygulamalarına uyum sağladıkları küreselleşme çağıdır.