Facebook

Sözlük

aged

adjective

Türkçe'si yaşlı
Tür adjective
Örnek Cümle
He has aged ten years in the past four years.
O son dört yılda on yıl yaşlandı.