Facebook

Sözlük

agency

noun

Türkçe'si acente, kurum
Tür noun
Örnek Cümle
Since the great oil crisis of the 1970s, the International Energy Agency has encouraged and supported research carried out to discover alternative energy sources.
1970’lerdeki büyük petrol bunalımından beri, Uluslararası Enerji Kurumu alternatif enerji kaynakları bulmak için yapılan araştırmaları teşvik etmiş ve desteklemiştir.