Facebook

Sözlük

ago

adverb

Türkçe'si önce
Tür adverb
Örnek Cümle
The volcanic island of Thera in the Aegean Seaerupted more than 3500 years ago and buried theprehistoric settlement of Akrotiri on its southernshore.
Ege Denizindeki Thera volkanik adası 3500 yıldan daha fazla bir zaman önce patladı ve tarih öncesi Akrotiri yerleşimini güney sahiline gömdü.