Facebook

Sözlük

ago

adverb

Türkçe'si önce
Tür adverb
Örnek Cümle
As some scientists have pointed out, billions of years ago the expansion of the universe slowed down before it began to speed up.
Bazı bilim adamlarının belirttiği gibi, milyarlarca yıl önce, evrenin genişlemesi hızlanmaya başlamadan önce yavaşlamıştır.