Facebook

Sözlük

aid

verb

Türkçe'si yardım etmek
Tür verb
Örnek Cümle
In the article it is explained how international aid to developing countries has grown over the last few years.
Makalede, gelişmekte olan ülkelere yapılan uluslararası yardımın son birkaç yıl içinde ne denli arttığı açıklanmaktadır.

noun

Türkçe'si yardım
Tür noun
Örnek Cümle
The 'Mercury Project' initiated in 1958 aid completed in 1963, was the US's first 'human-in space' programme.
1958'de başlatılan ve 1963'te tamamlanan 'Mercury Projesi', ABD’nin ilk 'uzayda insan' programıydı.

Alternatif öneriler:

first aidwith the aid of