Facebook

Sözlük

aid

verb

Türkçe'si yardım etmek
Tür verb
Örnek Cümle
The 'Mercury Project' initiated in 1958 aid completed in 1963, was the US's first 'human-in space' programme.
1958'de başlatılan ve 1963'te tamamlanan 'Mercury Projesi', ABD’nin ilk 'uzayda insan' programıydı.

noun

Türkçe'si yardım
Tür noun
Örnek Cümle
The cost of post-secondary education in the US has increased in recent years, but financial aid is widely available to help families meet these educational expenses.
ABD’de son yıllarda orta öğretim sonrası eğitimin maliyeti artmaktadır ancak bu eğitim giderlerini karşılamada ailelere yardım etmek için parasal yardım mevcuttur.

Alternatif öneriler:

first aidwith the aid of