Facebook

Sözlük

air

verb

Türkçe'si havalandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Vomiting can be a symptom of many different diseases or may arise in situations that upset the body's equilibrium, such as air and sea travel.
Kusma pek çok değişik hastalığın bir semptomu olabilir veya uçak ve deniz yolculuğu gibi vücudun dengesini bozan durumlarda meydana gelebilir.

noun

Türkçe'si hava
Tür noun
Örnek Cümle
The progress the country has made in reducing air and water pollution since 1970 is indisputable.
1970'ten bu yana ülkenin hava ve su kirlenmesini azaltmakta kaydettiği ilerleme tartışılmaz.