Facebook

Sözlük

airflow

noun

Türkçe'si hava akımı
Tür noun
Örnek Cümle
Snoring means that there is some problem with airflow whether it is in the nasal or throat region.
Horlama ister genizde ister boğaz bölgesinde olsun hava akımı ile ilgili bazı problemler olduğu anlamına gelmektedir.