Facebook

Sözlük

alarming

adjective

Türkçe'si korkutucu, endişe verici
Tür adjective
Örnek Cümle
We know that, unless we take action right away, certain marine species will start to become extinct due to the alarming decline of biodiversity.
Biliyoruz ki hemen eyleme geçmezsek, bazı deniz canlıları, biyolojik çeşitliliğin endişe verici azalması nedeniyle yok olmaya başlayacak.