Facebook

Sözlük

alike

adjective

Türkçe'si aynı,benzer
Tür adjective
Örnek Cümle
The two twins are so much alike that I can’t tell the one from the other.
İkiz çift o kadar birbirine benziyor ki, birini ötekinden ayırt edemiyorum.

adverb

Türkçe'si benzer şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Psychologists have shown the close relation between laughter and tears, and TRAGEDY alike sprang, both in ancient Greece and in medieval Europe, from diverging treatments of ceremonial performances.
Ruhbilimciler kahkaha ile gözyaşı arasındaki yakın ilişkiyi göstermişlerdir ve komedi de trajedi de hem eski Yunanda hem orta çağ Avrupasında tören uygulamalarının değişik işlenişinden kaynaklanmaktadır.