Facebook

Sözlük

all over the world

phrase

Türkçe'si dünya çapında
Tür phrase
Örnek Cümle
Globalization has certainly affected the lives of people from all over the world in many ways.
Küreselleşme, kuşkusuz tüm dünyadaki insanların yaşamını bir çok bakımdan etkilemiştir.