Facebook

Sözlük

all over

adverb

Türkçe'si her yerde
Tür adverb
Örnek Cümle
Obesity is becoming a serious problem making millions of people face the same each day all over the world.
Obezite, dünya üzerinde milyonlarca insanı her gün benzer şeyle yüzleştiren ciddi bir sorun olmaktadır.