Facebook

Sözlük

almost

adverb

Türkçe'si hemen hemen, yaklaşık, neredeyse
Tür adverb
Örnek Cümle
From 2010 onwards, in almost every country incontinental Europe, public finances will be under threat because of a growing number of elderly people dependent on the state pension.
Devletten emekli maaşına bağlı yaşlı kişilerin sayısının artması nedeniyle, 2010 yılından itibaren kıta Avrupa’sının hemen her ülkesinde kamu maliyesi tehdit altında olacaktır.