Facebook

Sözlük

almost

adverb

Türkçe'si hemen hemen, yaklaşık, neredeyse
Tür adverb
Örnek Cümle
Linguistics is a young social science, which hasrecently had a massive expansion in almost all areas.
Dilbilimi, son zamanlarda hemen tüm alanlardamuazzam bir genişleme sağlayan, genç bir sosyalbilimdir.