Facebook

Sözlük

alone

adjective

Türkçe'si yalnız,tek başına
Tür adjective

adverb

Türkçe'si yalnız
Tür adverb
Örnek Cümle
The discovery of planets outside our solar system over the past decade is the first tangible clue that we may not be alone in the universe.
Son on yılda güneş sistemimiz dışındaki gezegenlerin keşfi, evrende yalnız olmayabileceğimizin elle tutulur ilk ipucudur.