Facebook

Sözlük

alone

adjective

Türkçe'si yalnız,tek başına
Tür adjective
Örnek Cümle
Genetics alone cannot explain how certain ethnic groups use no dairy products, yet still maintain calcium balance.
Genetik, belirli etnik grupların nasıl hiç süt ürünü kullanmadıkları halde yine de kalsiyum dengesini koruduklarını tek başına açıklayamaz.

adverb

Türkçe'si yalnız
Tür adverb
Örnek Cümle
Language alone is not, of course, enough to explain the rise of modern nationalism.
Dil elbette tek başına çağdaş ulusçuluğun doğuşunu açıklamaya yetmez.