Facebook

Sözlük

altered

adjective

Türkçe'si değiştirilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
The bill was altered so that the President wouldn't veto it again.
Başkan tekrar veto etmesin diye yasa tasarısı değiştirildi.