Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Of all other alternative ways to deal with anxiety and stress, yoga is known as one of the most effective methods.
Endişe ve stresle başa çıkmanın diğer tüm alternatif yollarından, yoga en etkili yöntemlerden birisi olarak bilinir.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
Natural gas is cheaper and more efficient in many ways than alternative fuels.
Doğal gaz birçok bakımdan alternatif yakıtlardan daha ucuz ve verimlidir.