Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Exercise has been shown to be an effective and cost-efficient treatment alternative for a variety of anxiety and mood disorders, including depression.
Egzersizin, depresyonun dahil olduğu çeşitli kaygı ve ruhsal bozukluklar için etkili ve düşük maliyetli bir tedavi alternatifi olduğu belirtilmiştir.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
This is a more productive approach, since it teaches an alternative behavior to replace what is being punished.
Bu daha yararlı bir yaklaşımdır, çünkü (bu) cezalandırılan şeyin yerine konulmak üzere bir davranış seçeneği öğretir.