Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Since the great oil crisis of the 1970s, the International Energy Agency has encouraged and supported research carried out to discover alternative energy sources.
1970’lerdeki büyük petrol bunalımından beri, Uluslararası Enerji Kurumu alternatif enerji kaynakları bulmak için yapılan araştırmaları teşvik etmiş ve desteklemiştir.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
Natural gas is cheaper and more efficient in many ways than alternative fuels.
Doğal gaz birçok bakımdan alternatif yakıtlardan daha ucuz ve verimlidir.