Facebook

Sözlük

always

adverb

Türkçe'si herzaman
Tür adverb
Örnek Cümle
Poor transportation facilities in the Himalayas have always acted as a barrier to the economic growth of the region.
Himalayalar'da kötü ulaşım imkanları, bölgenin ekonomik büyümesine her zaman bir engel oluşturmuştur