Facebook

Sözlük

ambiguous

adjective

Türkçe'si belirsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
Her reply to my direct question was so ambiguous that I didn’t know how to interpret it.
Benim dolambaçsız soruma verdiği yanıt o kadar belirsizdi ki nasıl yorumlayacağımı bilemedim.