Facebook

Sözlük

amount

noun

Türkçe'si miktar
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity occurs when an excess amount of fat gets accumulated in your body and causes negative effects on your health.
Obezite vucudunuz da aşırı yağ miktarı toplandığında meydana gelir ve sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olur.