Facebook

Sözlük

ancient

adjective

Türkçe'si eski
Tür adjective
Örnek Cümle
The theory of the art of negotiation has been developing since ancient times.
Görüşme sanatı teorisi eski zamanlardan beri gelişiyor.